لینک نما

  

  

  

مقالات آسمان شب

12 هدف عالی برای رصد ماه

ماه برای هر رصد گری، چیزی قابل عرضه دارد. رخی دارد که هر شب تغییر می کند. رصد تلسکوپی ماه در دوره ای یک ماهه می توند بسیار فریبنده و دلپذیر باشد...

12 هدف عالی رصد ماه
10 جرم زمستانی برتر راه شیری برای رصد

در شب های صاف زمستان، با نگاه انداختن به مسیر راه شیری در آسمان، می توانید اجرامی غیر ستاره ای را تشخیص بدهید...

10 جرم زمستانی
آشنايي و آماده سازي دوربين عكاسي

كليه فيلم هاي عكاسي داراي حساسيت هاي مشخصي براي كاربردهاي گوناگون هستند . حساسيت فيلم ها ، به نوعي حساسيت و تاثير پذيري آنها را در مقابل نور نشان مي دهد و ...

 
نشر الکترونیک از کتابخانه مجازي ایران

شارل مسیه، ستاره شناس فرانسوی بود. شهرت او بخاطر فهرست کردن 103 جرم آسمانی است که بنام او اجرام مسیه نامیده می شود. ...