لینک نما

  

  

  

مقالات منظومه شمسی

زندگی بر فراز اتمسفر زمین

پیدا شدن گونه هایی ابتدایی از حیات در پوش سپهر یا همان لایه استراتوسفر جو زمین ٬ جایی در ارتفاع ۰۳ کیلومتری سطح این سیاره باعث شده...