لینک نما

  

  

  

سایر مقالات

راهنمای عکاسی از آسمان شب

آیا شما به یاد دارید در شبی صاف و آرام به آسمان چشم دوخته باشید؟ به آسمانی زیبا که از میلیاردها ستاره و سیاره، صدها صورت فلکی و ...

 
نشر الکترونیک از کتابخانه مجازي ایران

1.اصل یاد و اتکا به خداوند و اعتماد به قدرت و یاری و حمایت او 2. اصل آگاهی و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود ...

 
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟

در این داستان چهار شخصیت خیالی ترسیم شده اند. موش ...

 
سنگ فرش هر خیابان از طلاست

بعد از جنگ ویران کننده کره، چونگ از هیچ شروع کردو یکی از بزرگترین شرکت های جهان را ساخت. او بنیانگذار ...

 
ستاره شناسی دانش یگانگی کیهان

در بقایای تمدن سومری کتیبه های مربوط به ستاره شناسی یافت شده است که قدمت آنها به 2500 سال قبل از میلاد مسیح میرسد. در بقایای سنگی کتیبه ها ...