لینک نما

  

  

  

کتاب های هوافضا

دانستنی های فنون هواپیمائی برای جوانان

قبل از بحث درباره چگونگی پرواز هواپیما دانستن حقتایق و اطلاعاتی درباره هوائی که هواپیما در آن پرواز می نماید کاملاً ضروری و لازم می باشد...

تئوری پرواز

مهارت یک خلبان صرفاً در چگونگی دانستن حرکت و نحوه استفاده از فرامین هواپیما نمی باشد بلکه بستگی به آن دارد که خلبان اطلاعات کافی در مورد...

تئوری پرواز
leisure Aviation catalogue
 
هواپیمای مدل

تعریف عمومی "هواپیمای مدل" شامل انواع هواپیماهای مختلف می گردد که بحدود علاقه و ذوق و سن و اطلاعات اشخاص بستگی دارد...

هواپیمای مدل
APOLLO 11 LUNAR LANDING MISSION

The United S t a t e s w i l l launch a three-man spacecraft toward the Moon on July 16 with the goal of landing two astronautexplorers on the lunar surface four days later. ...